Lär dig fota manuellt

För att få professionella bilder är det viktigt att förstå hur kameran fungerar, annars är det svårt att styra den till att ta bilden som du ser framför dig. Du kanske har hört alla uttryck som bländare, slutartid och ISO (om inte beskriver jag vad de innebär), men det kan vara svårt att förstå hur allt hänger ihop. I det här inlägget försöker jag täcka allt detta! Men självklart lär man sig bäst genom att prova sig fram och experimentera. Och kom ihåg att allt tar tid ;)
 
Du kanske fotar på ett automatiskt läge idag, där kameran bestämmer allt själv. På en liten ratt på kameran brukar kameran vara inställd på "A" eller på en liten grön rektangel. För att kunna ställa in kamerans inställningar själv måste du ändra den ratten så att den är inställd på "M" istället. Förstår du inte hur du gör detta på din kamera kan du läsa i instruktionsboken :)
 
 
BLÄNDARE
Vad? Bländaren bestämmer hur mycket ljus som ska släppas in i kameran. Ett lågt tal innebär ett stort hål som ljuset kan komma in igenom och ett högt tal innebär ett litet hål för ljuset att komma igenom.
 
Hur? Du kan alltså ställa in ett värde beroende på hur mycket ljus som ska släppas in i kameran. Det påverkar också skärpedjupet i bilden. Ett lågt tal ger både mycket ljus i bilden och ett kort skärpedjup (= suddig bakgrund), ett högt tal ger lite ljus och ett långt skärpedjup (= skärpa i större del av bilden/hela bilden).
 
 
SLUTARTID
Vad? Slutartiden bestämmer hur länge slutaren ska vara öppen. Själva talet som står i kameran står för tiden, 1/100 är en hundradels sekund. Det kan även stå t.ex. 6” vilket istället anger antalet sekunder. Ju längre tid slutaren är öppen, desto mer ljus kan komma in i kameran.
 
Hur? Ju snabbare slutartiden är desto mindre ljus släpps alltså in, men en snabb slutartid fryser också rörelser så att allt är skarpt. Har du en lång slutartid släpps mer ljus in och rörelser blir inte frysta. När man fotar t.ex. sport, där det rör sig mycket, vill många ha en väldigt snabb slutartid för att frysa rörelserna. Fotar man istället vatten är det många som fotar med en lång slutartid för att få en sån där drömmande effekt med ett ”svepande” vatten.
 
 
ISO
Vad? ISO bestämmer hur känslig din sensor ska vara för ljus. Ett högt ISO-tal gör sensorn mer ljuskänslig och ett lägre tal gör att den blir mindre känslig. Konsekvensen av ett högt ISO-tal är att bilderna blir brusigare.
 
Hur? Vilka ISO-tal du har beror på modellen på kamera du har. Min kamera har ISO-tal mellan 100 och 25600. I det bästa ljuset kan jag ha kameran inställd på ISO 100 då jag inte behöver mer ljus in i kamera. Är det däremot kväll och dåliga ljusförhållanden måste jag öka ISO-talet. Jag vill ha så lite brus i mina bilder som möjligt och därmed försöker jag alltid ha ett så lågt tal som möjligt, men det händer att jag måste höja till ISO 2500.
 
Jag älskar att fota med en stor bländare (lågt bländartal) så att jag får en suddig bakgrund!
 
HUR HÄNGER ALLT IHOP?
Bländaren, slutartiden och ISO skapar tillsammans din exponering i bilden. Jag gillar ljusa bilder och korta skärpedjup. Därför brukar jag oftast ställa in bländaren först. Sedan ställer jag oftast in slutaren och ISO. ISO försöker jag alltid ha så lågt som möjligt och tar en tillräckligt kort slutartid så att det inte blir rörelseoskärpa. Hur mycket ljus som behöver komma in i kameran beror ju på ljusförhållandena. Är det soligt kan jag behöva ha slutaren på 1/4000, men är jag inne kan jag istället ha 1/100. När jag har ställt in slutartiden så att den är så långsam som jag kan ha den och bilden fortfarande är för mörk kan jag höja ISO-talet.
 
Inställningarna kan ju självklart variera beroende på vilken effekt man är ute efter. Det kan bero på bildstil eller tillfälle. Till exempel kanske man vill ha med mer från bakgrunden och då får man höja slutartiden. Man får helt enkelt prova sig fram! Ser du en bild du tycker om och kan komma i kontakt med fotografen kan du ju prova att fråga vilka inställningar hen hade.
 
Ett litet tips för att kunna se hur de olika inställningarna förändrar exponeringen i bilden är att ändra inställningarna medan du är i Live View-läget (om din kamera har ett sådant). Då ser du hur bilden blir direkt på skärmen och slipper ta flera testbilder innan det blir rätt. Jag har blivit mycket bättre på att avgöra vilka inställningar jag ska ha i olika ljusförhållanden, men ibland kan det vara svårare och då använder jag Live View.
 
Vid landskap kan det vara fint med en liten bländare så att allt hamnar i fokus!
 
KÄNNS DET SVÅRT?
Det finns halvmanuella lägen som du kan ställa in på den lilla ratten högst upp på kameran. Du kan till exempel välja att fotografera med bländarprioritet (Av/A) eller slutarprioritet (Tv/S). Om du väljer bländarprioritet så får du bestämma bländare och ISO själv medan kameran ställer in slutaren så att exponeringen blir bra. Väljer du slutarprioritet får du istället ställa in slutartiden och ISO själv, medan kameran ställer in bländaren. Detta är ett jättebra mellansteg från auto till manuellt. Jag brukar även använda detta (mest bländarprioritet) när ljuset skiftar mycket och jag är för lat för att ändra inställningarna hela tiden eller har för bråttom för att hinna ändra.
 
HÄR KAN DU HITTA ETT CHEAT SHEET FÖR INSTÄLLNINGARNA!
 Tidigare inlägg